Bindvävsmassage


Bindvävsmassage innebär att man använder olika metoder för att töja bindväven i huden för att på en reflexmässig väg via det autonoma nervsystemet påverka inre organ och funktioner. Bindvävsmassage är en kraftfull behandlingsmetod, kan upplevas smärtsamt för kunden. Är mycket effektiv vid många olika sjukdomar och vid olika symptomer. T.ex. reumatiska sjukdomar, cirkulationsrubbningar, förstoppning, huvudvärk, läkning av brännskador, m.m.